Spotkanie z Prezydentem Miasta Torunia

Wczorajszego wieczoru odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta panem Michałem Zaleskim. Jak co roku spotkanie było poświęcone budżetowi oraz inwestycjom. Oba te tematy w wykonaniu Torunia prezentowały się bardzo dobrze na tle innych miast w naszym kraju. Ogromnym sukcesem można określić pozyskiwanie przez władze miasta dotacji z Unii Europejskiej, które odgrywają ogromną rolę w zmieniającym się otoczeniu miasta.

Podsumowując: na aktualny rok jest planowana ogromna ilość inwestycji drogowych w tym remont całej długości ulicy Wiślanej łączącej ul. Poznańską z ul. Nieszawską (tzw. Krowi Mostek). Planuje się zakończenie hali widowiskowo-sportowej oraz kontynuowanie prac na Jordankach. Odbędzie się wiele prac dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Na spotkaniu prezydent wyjaśnił kwestie dotyczące węzła autostradowego na lewobrzeżu. Pierwotnie planowano węzeł z ul. Andersa do krajowej S10, któremu nieprzychylne było GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). Ten pomysł pojawiły się dużo wcześniej przed oddaniem odcinka A1 prowadzącego z Lubicza w kierunku Włocławka i zostały odrzucone przez krajową dyrekcję. Toruń się odwołał i aktualnie temat nie jest jeszcze rozstrzygnięty. W związku z niepewną przyszłością tego rozwiązania miasto wystąpiło z propozycją utworzenia wcześniej nieplanowanego węzła w Czerniewicach. Aktualnie temat jest rozpatrywany i może doczekać się realizacji przy okazji przebudowy S10 w kierunku Bydgoszczy czyli nie prędzej niż za 2 – 3 lata.