WTZ „Arkadia”

Ośrodek Terapii Zajeciowej „ARKADIA” rozpoczął działalność 1 września 1999 roku w budynkach na posesji przy ul. Młyńskiej 2-4 pozyskanych na zasadzie umowy użyczenia przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” od Gminy Miasta Toruń. Do życia zostały powołane 4 pracownie: pracownia gospodarstwa domowego, pracownia artystyczna, pracownia praktyki życiowej, pracownia dziennikarsko – kronikarska. Na zajęcia uczęszczali głównie absolwenci Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Toruniu.
Równocześnie władze Fundacji czyniły starania o utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej i podpisanie umowy o utworzenie go ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Po podpisaniu stosownych umów, wyremontowaniu pomieszczeń w budynkach przy ul. Młyńskiej, 1 stycznia 2001 roku oficjalnie rozpoczął działalność Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA”. Powstały 4 kolejne pracownie pracownie: pracownia techniczna, pracownia komputerowa, pracownia krawiecka i pracownia ceramiczna. 15 grudnia 2003 r. powstały dwie kolejne pracownie (pracownia obróbki szkła i pracownia rehabilitacji ruchowej). Kolejnym krokiem w dalszym rozwoju placówki było utworzenie w listopadzie 2007 r. jedenastej pracowni – pracowni aktywności twórczej.

Zapraszamy także na stronę WTZ „Arkadia” i Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” www.arkadia.engo.pl