Dom MUZ

Filia Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 mieści się w budynku dawnego Dzielnicowego Domu Kultury Podgórz.W wyniku trwających wiele lat polemik i dyskusji na temat potrzeb życia kulturalnego w odległych dzielnicach miasta Torunia, w 1953 r. podjęto budowę biblioteki dzielnicowej przy ul. Poznańskiej. Mimo wielu przeszkód i trudności budowę nowego obiektu doprowadzono do końca. 15 grudnia 1957 r. nastąpiło otwarcie, a całej placówce nadano nazwę Dzielnicowy Dom Kultury. Znalazły się tu filie biblioteczne dla dzieci i dorosłych, a pozostałą część przeznaczono także na działalność kulturalno-oświatową. Odtąd służy mieszkańcom lewobrzeżnego Torunia, głównie Podgórza.Obecnie obok filii Domu Muz, mieści się tu Filia nr 4 z oddziałem dla dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej oraz Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia.