Kościół pw. św. św. Ap. Piotra i Pawła

Kościół pw. św. św. Ap. Piotra i Pawła

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA W:

Poniedziałek i piątek od 16.30 – 18.00
Wtorek i czwartek od 9.00 – 11.00

MSZE ŚWIĘTE:

w niedziele i święta 7.00, 8.15, 9.30, 11.00, 12.30, 18.30 i 20.00
w święta zniesione 7.00, 9.30, 17.00, 18.30
w dni powszednie 8.15, 18.30, w piątki o 15.00

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

w ostatnią sobotę miesiąca o godz. 13.00

SAKRAMENT CHORYCH

Stała opieka nad chorymi – pierwszy piątek miesiąca,
w nagłych przypadkach o każdej porze

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPISANIA
PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO :

1. „Świadectwo chrztu”
* jeżeli kandydat do małżeństwa ochrzczony był poza tutejszą parafią „Świadectwo” najświeższej daty
2. „Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”
* dokument sporządzony przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z kandydatów („Zaświadczenie” jest ważne t y l k o 3 miesiące od daty wystawienia, a ostatni dzień jego ważności jest określony
w odpowiedniej rubryce dokumentu)
3. Dokumenty tożsamości obojga kandydatów
* Dowód Osobisty ewentualnie Paszport
4. „Świadectwo z nauki religii” obojga kandydatów
* z ostatniej klasy szkoły średniej
5. „Zaświadczenie o Katechezie Przedmałżeńskiej” obojga kandydatów
* dokumenty potwierdzające odbycie Kursu Przedmałżeńskiego
* dokument odbycia serii spotkań w poradni przedmałżeńskiej